Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Het liefst zien we dat zulke problemen in onderling overleg bijgelegd worden. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Dat kan pas wanneer u eerst actief geprobeerd heeft om zelf met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt of naar tevredenheid is afgehandeld kunt u een klacht indienen. Voor de scholen van ons bestuur is er een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school of het bestuur betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de vertrouwenspersoon van de school, de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan alsnog verholpen worden.