Inspectierapport

 

In mei 2023 bezocht de inspectie van het onderwijs het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. De inspectie onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.