Raad van toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van SKOP en vergadert zo'n zes keer per jaar. De Raad van Toezicht vervult haar taak op basis van de door de Raad van Bestuur aangeleverde documenten, op basis van bezoeken aan scholen, overleggen met de GMR en aanwezigheid bij diverse evenementen georganiseerd door SKOP, zoals het onderwijscafé, kick-off van het nieuwe schooljaar en bijeenkomsten met het directieteam. 

 

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit: 

- Patricia van der Velden (voorzitter)

- Hanneke van der Poel (secretaris)

- Frederik Klomp

- Edgar Wieringa

- Ibrahim Ahmed